Partners

Ik werk graag samen. Als consultant bundel ik – als u wil – krachten met deskundigen van wie ik heb ervaren dat we samen meer opleveren dan de som der delen.

Alice Bijker ont-wikkelt Met De Jong is het samenwerkingsverband met organisatieontwikkelaar Alice Bijker. Wij richten ons op veranderprocessen (reorganisaties, fusies, visietrajecten) die het verschil maken. Wij zijn sterk in het bedenken en toepassen van verrassende methoden die werken. In onze benadering staan u en uw mensen centraal: u bent samen de kracht van de organisatie, en bepaalt samen het succes ervan. Daarom betrekken wij medewerkers intensief bij het traject. Veranderingen worden zo geborgd. U kunt hier de PDF over onze samenwerking downloaden.

Duende Communicatie organiseert jongerenparticipatie Met De Jong
Duende is gespecialiseerd in het betrekken van jongeren bij politiek en bestuur. Dat doet Duende Met De Jong vanwege mijn expertise op het terrein van media & overheid en vanwege mijn werkmethoden. In onze aanpak zijn de jongeren bepalend. Wij sluiten qua inhoud en communicatiemiddelen steeds aan bij hun leefwereld en interesses. Geen enkel traject is dus hetzelfde.